b'Vtejte ve svt Blue StyleUplynul sezna byla ve znamen neekanch zmn, komplikac arestrikc souvisejcch scelosvtovou pandemi koronaviru. Jinmi slovyve bylo nakonec pln jinak, ne jsme pedpokldali. Zistajasna nikdo nevdl, co bude za tden nebo za msc. Strikt-n azejmna nepedvdateln opaten, je mla zsadn vliv ina cestovn ruch, znan zkomplikovala nae plny aprci. Pedevm nm znemonila zajistit mnohm zvs dovolenou, kterou si pvodn vybrali akterou jsme peliv pipravili. adu oblbench destinac, jako je teba Turecko, Egypt i Spojen arabsk emirty, jsme bohuel nemohli otevt. To natst neplatilo ovechspousta naich klient se tak spolen snmi mohla vydat do ecka, Bulharska, Tuniska ana Mallorcu. Tmto bychom vm chtli podkovat za pze, pochopen, trplivost atak za velkou podporu, kter si velice vme. Spolen jsme toto nelehk obdob vrmci monost ustli!Pedpokldme, e nsledujc sezna bude podstatn klidnj apohodovj. Zkrtka adobetme se na to, a se svt vrt knormlu abudeme moci opt rozthnout kdla aodlett do nejrznjch kout svta vstc relaxaci, poznn adobrodrustv! Vdobr ve, soptimismem asouasn splnm nasazenm jsme pro vs pichystali tento pestr e-katalog na obdob Lto 2021. Pevn vme, e se tentokrt otevou vechny nae destinace ae nic nebude brnit tomu, abyste mohli prot dovolenou umoe pesn podle svch pedstav. Nai aktuln nabdku zjezd jsme vyladili do maxima, velmi zajmav jsou isouasn ceny pobyt vzahrani. Rozen seznam apopis ubytovacch zazen, dal uiten informace akompletn Blue Style k.s.je lenem Asociacenabdku termn, cen ivlet naleznete na naich internetovch strnkch, kam bude-cestovnch kancel me prbn pidvat nov hotely. Samozejm se mete stavit ivnkter znaich poboek i uvaeho prodejce, kde vm vai vysnnou dovolenou pomohou doladit do poslednho detailu.Lenka Ptek Obchodn editelkaInternational Travel Quality Standard (ITQ)CK Blue StyleNaecestovnkancel poskytuje ve spoluprci sERV Evropskou pojiov-nou vem svm klientm mezinrodnstandard kvalitycestovnchslu-eb. Uplatujeme tzv. ITQ Standard, kter je dlouho-dob pouvn na vysp-lch trzch zpadn Evropy. Tento systm je zaloen na transparentnm ajed-notnm een ppadnch reklamac slueb cestovn kancele.'