b'Popis destinace MARSA ALAMSafaga RUD MOEEl QuseirMadinat CorayaMARSA ALAM Port GhalibAbu DabbabElphistone ReefMarsa AlamShaab SamadaiAbu GalawaSatayaDolphin ReefZabargadRocky IslandSamotn centrum msta je opravdu velmi mal. Nachz se zde jen nko- PotpnAbu Galawavoblasti je nkolik lik malch supermarket, kavrni- Polohapoblrovnkovhopsmavrak lod, kter mstn vodn fauna ek, benzinov pumpa aautobuso- pedurila itoto letovisko kmstm, kteraflra pijala za svj domov.v zastvka. Marsa Alam se vak adjsou vyhledvna dky tropickmu podnebZabargadostrov obklopen korlem mezi nejrychleji rozvjejc se stedis- abohat faun afle. Nepekonatelnou ped- snkolika vraky lod. Pr ho vyuvali ka vEgypt aje jen otzkou asu, kdynost tohoto malebnho letoviska jsou korlov te- ista Egypan ktb drahokam.se vyrovn irun Hurghad.sy, ist moe avraky lod, ke kterm je povoleno seShaab Samadailaguna vytvoen korlovmi te-potpt. Neustle jsou zde objevovny nov oblastisy. Je to oblben msto, kde delfni u sv mlataPort Ghalib umle budovanpro norchlovn apotpn.lovit ryby.msteko spstavem pro lod pot-Shaab Sharmvyhlen msto vskytu p avletn lod. Mstn prome- MEZI NEJMALEBNJ PAT: nkolika druh ralok.ndu zdob kavrniky arestaurace,Elphistone Reefle 12 km od Abu Dabbab. Pr-Zdalch Rocky Island aShaab Marsa jejich astmi nvtvnky jsou turistmrn hloubka je cca 20 m, je pstupn zlodi. Mo- Alam. znkolika okolnch hotel. Msto sen norchlovn. Vnejhlubm bod je podle neustle roziuje pro poteby turis- mstn legendy uloen sarkofgMstn potpsk centra nabzej zskn certifikt t, aproto zde vznikaj nov nkup- neznmho faraona.pro potpn, vetn seznamovacch ponor nzny,sportovn,spoleensk, Brothers Islandjedno znej- alekc pro zatenky ipokroil potpe. kulturn akonferenn centra nebokrsnjch mst urench proKluby tak pjuj za poplatek vybaven. golfov hit. Msteko Port Gha- potpn. Vhodn pro pokroi- V Egyptjepovolenamaximlnmo-lib je idelnm mstem pro ty, kte- l azkuen potpe, hlavn vltn hloubka pro rekrean potpn 30 m.ji Egypt znaj achtj zat zce- zde bv velk mnostv ryb apredtor. Vzjmu zachovn korlovho bohatstv la odlinou dovolenou ne vrun Abu Dabbabcca 30 km severn, na okrajise zde nesmte potpt vrukavicch adotkat Hurghad nebo Sharm El Sheikhu.hotelov oblasti Marsa Alam. Tyto korlov tesyse vzcnho podmoskho svta. Je tak Na zdej psit pli se d skvlejsou typick pro svj podkovovit tvar ajsou vyhl- zakzno brt ssebou pod vodu noe relaxovat, slunit, plavat inorchlo- en vskytem vzcnch velkch elv adugong. aharpuny. Osoby, kter tento zkaz vat. Jen nkolik metr od pobeDaedelus Reefcca 96 km od Marsa Alam. Prmr- nebudou respektovat, ekaj nema-spatte krsn pestrobarevn rybkyn hloubka je cca 25 m aje oznaen majkem kvlil pokuty.ikorly. Pro pstup do moe pmoproplouvajcm lodm. Msto je znm pro poetn zple nen nutn speciln obuvvskyt vzcnch druh moskch sasa-do vody. Koho bav plov volejbal,nek.bude tady ve svm ivlu. Kdispozi- SatayahDolphin Reefpr-ci je hit se st asehnat dostatekmrn hloubka cca18m. Msto hr nen problm, vtinou se rdije vyhleno pedevm delfny.zapoj imstn sportovci.MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 283'