b'Marsa AlamMarsa Alam je komorn destinac pro ty, kte netou po pepln-nch hotelech, plch arunch lokalitch. Marsa Alam je msto, kde se snoub divok fauna aflra Rudho moe shistori, kter sah hluboko do minulosti. Vtejte na prahu podmoskho rje auijte si prav potpsk dobrodrustv, odpovejte na plch nebo si jen tak vychutnejte mstn atmosfru. N dhernprodnscenrie,Ple nebo psito-oblzkov,by, kter zobrazuj napklad vjevy romantickpobe,ztokyVcel oblasti Marsa Alam jsou pl- zlovu, dobytek, irafy atd. Silnice je sblankytn modrm moeme psitbohuel pro turisty zatm uzavena. ahotelov palce jako zpohdek Tiscevstup do moe je pes korlov pod- Cel tato oblast je vbornm vcho-ajedn noci zanechaj ve vaem srd- lo nebo kamenit ps (doporuuje- zm bodem pro nvtvu Hornho ci silnou vzpomnku na tuto destinaci. Kult koi me obuv do vody). Vtina hotel jeEgyptamsta boh, ndhernho Marsa Alam je dky svmu pva- vybavena plovoucmi nebo pevnmiokol vpovod Nilu aasnch kultur-bu astabilnmu poas celoro- bohyn moly, znich vedou do vody scho- nch pamtek, kter stoj vpekrsn n vyhledvanou lokalitou. NabzKoky byly ve starovkmdy nebo ebk. Vtto oblasti je takscenrii Nilu jako drahokamy navle-nejen pekrsn podmosk svt,Egypt vnmny jako vtlenastm jevem vlnobit, ato dky siln- en na etzku. Prv dky dokona-monostpotpn,norchlov- mu vtru, proto jsou hotely vybavenylm historickm pamtkm, jako jsou n adalch vodnch sport (wind- bohyn Bastet, je bylatzv. vlnolamy. chrmy vKarnaku aLuxoru, Memno-surfing, vodn lye, parasailing), aleochrnkyn lidstva. Marsa Alam byla vminulosti nen- novy kolosy i dol krl, je Luxor ivlety do okol. Proto se Marsa Alampadnou abezvznamnou rybskoupovaovn za nejvt muzeum pod postupn stala velkm hitem anynvesnikou, kde se obyvatel vnovaliirm nebem. je tm nejvyhledvanj destinacchovu koz aovc atak tb zla-vEgypt. Nachz se na jihovchodta adrahch kamen. Jej vznamLetoviskazem, cca 210 km na jih od nejdle- vzrostl prv po vstavb mezin-El Quseirmsteko spoklidnou itj egyptsk destinace Hurghada.rodnho letit. Zaaly se budo- atmosfrou, pln mstnch kavrni-Le pmo na pobe Rudho moevat luxusn hotelov rezorty, kterek, kter jsou pmo uple akde adky bohatmu korlovmu podlopostupn otevraj brny klientm,metepozorovatzpadslunce apodmoskmu ivotu je velmi obl- jelknepoznanstegypt- pi vni mstn kvy nebo mtov-benou aasto navtvovanou oblas- sk zem na africkm kontinentu.ho aje. Dve to byl vznamn iv t. Krozvoji cestovnho ruchu pisplaNachz se na spojnici Rudho moepstav, odkud vyplouvali muslimt ivstavba mstnho mezinrodnhoasilnice, kter vede a kpobe Edfu.poutnci do posvtn Mekky. Cel letit, kter bylo oteveno vroceTato silnice byla dleitou obchodnoblast je typick rznorodmi pod-2001. Je soust provincie Muha- cestou mezi dolm Nilu apobemmoskmi skalnmi stnami ahojnou fazat al Bahr al Ahmar, jejm hlavnmRudho moe. Pokyn ke stavb dalfaunou vetn pekrsn barevnch mstem je Hurghada, arozkld sepravdpodobn Ptolemaios II. Silnicekorl. Nejznmj tesy vtto loka-na zem 20 3685 km. Vsouasnostivede nkolika historicky zajmavmilit jsou Elphinstone, Abu Dabbab ije vMarsa Alam nkolik tisc oby- msty, kter sta Egypan vyuvalinebo Erg Monika.vatel, kte se iv rozvjejcm se ces- kdolovn zlata asmaragd (symbol tovnm ruchem. Hotely vtto oblastisly avnosti). Nachzej se zde dv Marsa Alam vesnick rz tohoto se postupn buduj anabzej maxi- oblasti: Wadi Barmiya aWadi Miya.msteka apvodn obiva mstnch mln luxus.Ve skalch jsou etn starobyl mal- obyvatel jsou zde jet dost patrn. 282 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'