b'Vlety HURGHADAPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE APOZNVEJTEMahmya Khira1 den GiftunPi tomto celodennm vletu si uijeteRno odjezd do Khiry, vzdlen cca490kmOdjezd motorovou lod na celodenn plav-norchlovn apobyt na soukrom pl- (bhem cesty bude pestvka cca30minut).bu smonost norchlovn ubarevnch i Mahmya, kter je soust nrodnhoProhldnete si jeden ze sedmi div svtakorlovch tes plnch rznorodho parku na ostrov Giftun. Rno vyplujetepyramidy vGze (vstup je povolen zdar- ivota. Poplujete na oblben ostrov smo-malou motorovou lod kostrovu, plavbama do pyramidy krlovny Hetepheres,nost koupn, norchlovn nebo relaxu trv cca60minut. Po pjezdu je monCheopsova pyramida cca100LE, Chefre- (cca 1hodina). Nsleduje obd na lodi, kte-si zdarma zapjit vybaven na norchlo- nova cca 30 LE). Po pyramidch nsledujer zahrnuje 1 nealko drink, minerln vodu vn avyplout lod na ir moe ke korlo- pohled zpahorku na cel dol aprohldkaaovoce. Po obd budete mt monost vm tesm. Po nvratu se podv obdGzy je zakonena uSfingy. Dle navtvmenorchlovat na otevenm moi (2zastv-vmstn restauraci (npoje nejsou zahrnu- institut papyru nebo parfumerii (dle aso- ky na norchlovn). Vcca 15 hodin nvrat ty vcen). Odpoledne relaxace, koupnvch monost), pot bude nsledovat obdzpt do Hurghady. Vcen vletu je zahr-anorchlovn, vcca15.30 odjezd zptvmstn restauraci. Program bude pokrao- nuto vybaven na norchlovn.na pevninu.vat vEgyptskm nrodnm muzeu (vstup do slu smumiemi cca 100 LE). Dle asovchPonorka SindbadLuxor monost si mete zpestit zvr vletu projkou po Nilu (cca 25 LE). Nvrat do hotelu vnonch hodinch. Vcen je zahr-nut obd (bez npoj). Je mon ileteck jednodenn varianta vletu. Vlet do Khiry je mon ina 2 dny azahrnuje ubytovn ve 4* hotelu anvtvu Citadely, palce Abdeen apyramid vSakke.Delfn showVrannch hodinch odjezd do Luxoru, kte-r je vzdlen cca 280 km. VLuxoru navt-vte komplex boha AmonaRea vKarnaku,Vlet zahjte plavbou lod kvjezdov sta-pot bude nsledovat obd vrestauraci nanici ponorek (cca 30 minut). Po nalodn behu Nilu. Pokraujete nvtvou Mem- do ponorky zahjte plavbu (cca 45minut), nonovch kolos, dol krl (Tutancha- kde si budete moci ut krsy podmo-monova hrobka za poplatek cca 100 LE)skho ivota vRudm moi. Ponote se aZdunho chrmu krlovny Hatep- do hloubky 1826 metr ke korlovm sut. Dle asu navtvte ivrobnu papy- Nezapomenuteln podvan se cvie- tesm avraku potopen lodi (monost rusu aalabastru. V17.30 pedpokldannm mroem, lvounem, tuleni adelfnyfocen anaten). Pot se vrtte zptky odjezd autobus zpt do Hurghady. Pjezdvs pobav, trv cca50minut. Sdelfnemdo pstavu. Vlet nezahrnuje dopravu do do hotelu vnonch hodinch. Vcen jesi mete zaplavat ajako suvenr si odvztpstavu (monost zajistit na vydn pes zahrnut obd (bez npoj). fotografii nebo video (za poplatek). delegta).MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 279'