b'Popis destinace HURGHADAEl Gouna RUD MOEHURGHADASahl HasheehMakadi BaySoma BaySafagakpotpn. VMakadi Bay najdete Safagapohodov letovisko se pevn luxusnj hotelov rezor- nachz na jinm pobe Hurghad-ty srozlehlmi zahradami asluba- sk riviry aje nejoblbenj mezi mi na vysok rovni. Makadi Bay mmilovnky potpn, norchlovn tak mal centrum, kde se d pose- awindsurfingu. Vzhledem ke sv dt vkavrn i nakoupit suvenryklidnj povaze je ideln zejmna nebo teba kosmetiku akoen. pro rodiny sdtmi, kter si mohou hrt na nkter ze zdejch nd- El Gounazhruba 30 km sever- hernch pl. Soust tto oblas-n od msta Hurghada je vybu- ti je imal promenda snkolika dovno toto letovisko, kter se dobchdky, restauracemi akavr-nazvatminiaturnmmstekem.nami. Nachzej se zde hotely, nemocni-ce, koly, golfov hit, restaurace, Sahl Hasheeshtoto letovisko le bary, men muzeum, akvrium ajinasi 20 km jin od msta Hurghada. atrakce. Zdej hotely jsou rozmst- Jedn se opomrn mladou oblast, ny kolem lagun. Koupat se metekter aspiruje na nejvt anejluxus-nejen vnich, ale ina pli, na kte- nj stedisko vcelm Egypt. Toto rou vs doprav lodiky vypravovanmsto je zatm velmi klidn, aproto je hotely. Jsou tu tak ideln podmnkyvhodn pro ty, kte vyhledvaj rela-pro surfovn. Vpravidelnch interva- xan dovolenou.lech je zajitna rovndoprava do centra Hurghady. Soma Baytoto exkluzivn letovis-ko se nachz na poloostrov, jen je omvn Rudm moem. Milovnci potpn i windsurfingu si zde pi-jdou na sv. Na mstnch psitch plch najdete irokou nabdku vod-nch aktivit. VSoma Bay se nalz vyhlen golfov hit Cascades, kter spolen shotelem Sheraton tvo pt nejlep golfov rezort africkho kontinentu. MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 237'