b'HurghadaKter egyptsk destinaci dt pednost? Hurghada mstejn jako Marsa Alam aSharm El Sheikhvlastn letit. Oproti velice klidn Marsa Alam najdete vHurghad dost runch mst, kde to ije ve veernch anonch hodinch. Hurghada nabz ispoustu nkup-nch monost. Souasn je tu nejvce pl spozvolnm vstupem do moe abez nutnosti pouit obuvi do vody. A koli vtinu povrchu Egyptanotu, ale pro milovnky historie mzen svhledem na pstav. Hned pokrv pou, Hurghada mideln polohu pro nvtvu Khiryvedle Mariny se nachz meita, kter rozhodn mnoho co nabd- apilehlch pyramid vGze i Luxo- byla dostavna ped pr lety.nout vem milovnkm bezstarost- ru, dol krl achrmovho kom- Pokud chcete zat pravou arab-n dovolen. Vydejte se snmi naplexu vKarnaku.skou atmosfru, vydejte se do Daha-pobe Rudho moe, jeho krsyerstv Przran Rud moe je hlavnmru. Prv zde lze vidt kadodenn jsou oblben mezi turisty zcel- dvodem, dky nmu se Hurghadaivot Egypan, nkolik meit aru-ho svta. Odpoite si vmodernchdusy t tak velik oblib. Na sv si pijdoun ulice, kter vak nejsou zaplnny hotelechs proslunnmiple- Nejen na hotelu, ale tak nejen zkuen potpi, ale imnturisty. Najdete zde tak nepeber-mi, vychutnejte si pravou arabskouzdatn, kte chtj objevovat pod- n mnostv obchdk astnk se kvu avodn dmku spolu satmo- na stncch ve mst metemosk svt se norchlem. Korlo- suvenry, vodnmi dmkami, papy-sfrou tohoto ivho letoviska neboochutnat vu ztropickhov tesy spestrobarevnmi rybkamirusem, koenm adalm zbom. se odsud vydejte na vlet za jednouovoce. ajinmi podmoskmi ivoichy seOcen se zde tradin smlouv. zmnoha staroegyptskch pamtek,nachzej tm ukadho hotelu.El Mamsha je klidnj p zna, na kter jsou stle opedeny spoustouOblben jsou takt vlety na ote- n se mimo hotel nachzej restau-tajemstv. ven moe, zejmna na ostrovy Gif- race, bary, kluby arzn obchdky. Hurghada, je bvala malou ryb- tun i Mahmya. Nkde se ocen smlouv, nkde jsou skouvesnic,sezaalamnitPobe oblasti Hurghada je tak pe- ceny pevn stanoveny. El Mamsha je vmodern turistick letovisko pot- zdvno Hurghadsk rivira. Do ttodlouh cca 20 km ana jejm konci se kem 80. let minulho stolet. Zjednlokality, kter m tm 90 kilomet- nachz nkupn stedisko Senzo Mall strany ji obklopuje pou ahory, ztr, spadaj rovnletoviska El Gouna,sobchody svtovch znaek, hyper-druh je omvna Rudm moem,Makadi Bay, Soma Bay, Safaga aSahlmarketem amultikinem. jeho pobe je zde dlouh destkyHasheesh.Na cestu do nkter ztchto oblas-kilometr. Atraktivitu tohoto leto- t doporuujeme vyut slueb taxi. viska tak zvyuje celoron slun- Letoviska Ano, izde se ocen smlouv.n poas. Pokud si chcete hlavn Hurghadatoto iv przdninov odpoinout, mstn hotely nabzejletovisko lze pomysln rozdlit na ti Makadi Baytoto letovisko je od nepebern mnostv relaxanchstinov centrum Sakkala, starHurghady vzdleno cca 35 km aje monost akvalitn servis. Tm, kte- centrum Dahar asmrem na jih Vill- znm hlavn dky ndhernm pl- vyznvaj aktivn dovolenou, jsouage Road spromendou El Mamsha. m akorlm. Pokud jste naden-nabzeny rzn vodn sporty vetnSakkala je run st msta, kdeci do obdivovn krs chvatnho potpn awindsurfingu i vlety dometenajthotely,obchdky,podmoskho svta, nebudete zkla-pout na velbloudech iternnchkavrny aajovny. Na konci Sakkalymni. Potpi je hojn navtvova-tykolkch. Hurghada jako tako- je vybudovn pstav Marina, kter jen zliv Sharm El Arab, kter je pova-v nem dnou historickou hod- ideln pro malou prochzku apose- ovn za jedno znejlepch mst 236 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'