b'Zkladn informace EGYPTasov rozdljako vR vdob letnho asu+1 hodina vdob zimnho asuMna Elektrick naptegyptsk libra 220 V1 LE = 100 piastrHlavn msto Oficiln jazykKhira arabtinaPRMRN TEPLOTY BHEM ROKUI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII24222421 25 22 27 22 3023 3224 33 25 33 26 3228 30 27 2624 2524Jde odenn teploty amaj orientan charakter. Poas vdestinacch se me zmnit letu na letiti. Vzhledem kmonmPle, slunenky vzvislosti na vnjch vlivech, kter nememe ani ovlivnit, ani pedpokldat pedem.zmnm tkajcch se vstupu apoby- alehtkatu vEgypt doporuujeme, abyste siHotelovplejsoupevn ped cestou ovili, zda se podmnkysoukrom svlastnmi slunenkyMAPApro vstup apobyt nezmnily. Aktu- alehtky, kter jsou vtinou hos-ln informace ovzech je montm poskytovny zdarma. Kdispo- STEDOZEMN MOEzskat na internetov adrese Minis- zici zde bvaj sprchy, barov servis,JORDNSKOterstva zahranin EAR, www.mfa. potpsk kluby avodn sporty. gov.eg. Je zde tak formul dos- Potejte stm, e veejn ihotelov ti oegyptsk vzum. Pokud nejsteple jsou pstupn nejen hotelo- Khiraobany R, informujte se na Velvy- vm hostm. Vechny ple nejsou slanectv Egypta vPraze opodmn- jen psit, nkter jsou sms ps- SADSK kch vstupu apobytu. ku, malch kamnk, mul alom- ARBIEMezinrodn okovac prkaz nenk korl. Ple vletovisku Hurghada pi vstupu do zem vyadovn. Kro- jsou vtinou men atm kad m bnch okovn vR (tetanus,hotel m sv vlastn molopstav polio) je velmi douc okovnpro vletn lod. Moe voblasti MarsaSharm nvtvnk Egypta proti louten- Alam aSharm El Sheikh je zkraje odEl Sheikhce typu AaB adle je doporue- ple vtinou mlk skorlovmHurghadanookovnprotibinmutyfupodlom, aproto doporuujeme ameningitid A, C. vhodnou obuv do vody. Pstup do moe pak asto bv mon pouzeMarsa AlamCeln adevizov pedpisy zmola. Veejn ple jsou vybaveny Do Egypta je zakzn dovoz potra- skromnji acizincm na nich obas vin, alkoholu, pornografie, zbra- vad a plin zvdavost mstnch.EGYPTn avech druh drog. Je strikt- Zdvodu astho vskytu moskch n zakzn vvoz pamtek azlatajek na nkterch plch doporu-vnezpracovan podob. Postihyujeme obuv do vody. Korlov tesy za prodej apechovvn drog jsoujsou vRudm moi chrnny, apro-psn apohybuj se dov vdest- to jsou na nkterch mstech zak-kch let odnt svobody. Za nedo- zny motorizovan vodn sporty. volen dren drog me bt udlenNkter ple jsou lemovny oplo- RUD MOEitrest smrti. Mnoho lk apodpr- cenm avstup je umonn zvltnm nch prostedk podlh psnmuvchodem, jeho umstn me bt reimu kontroly, zejmna pokudbhem sezny zmnno. Vzdlenost jde ojejich vvoz zEgypta. Turistana pl je mena od nejbliho ms-pijdjc do Egypta m prvo nata arelu hotelu kmoi. VzdlenostiDLEIT KONTAKTYnkup zbo zbezcelnch obchodod hotelu na pl, uveden vkatalo-(Duty Free Shops) vurit kumulo- gu, jsou meny na zklad aktul- Velvyslanectv esk republikyVelvyslanectv Egyptsk arabsk van vi (aktuln stka je kdispo- n situace vdob ppravy kataloguvEgypt republiky vRzici uegyptsk celn sluby pi p- amohou se vprbhu sezny mnit.4, Dokki Street, 12511 Giza, Cairo Pellova 14 letu/pjezdu) za kalendn rok naProda je neprosn, atak ivprzd-+20 233 339 700160 00 Praha6-Bubeneletiti avybranch mstech vKhieninovch letoviscch dochz kodli- opertor 233 339 701 +420 224 311 506 aAlexandrii do 24 hodin po ple- vu, kter zpsob stup moe, amecairo@embassy.mzv.cz egembassy.prague@gmail.com tu. Egyptsk ady se sna chrnitse tak stt, e do hlub vody to budewww.mzv.cz/cairoprodn bohatstv Rudho moe. Jedle, ne je obvykl. Tato skutenost psn zakzn vvoz mul nebovak nijak nesniuje kvalitu pleKompletn aaktuln informace oreimech vstupu, zastupitelskch adech azdravot-korl atd. pod pokutou a nko- aneme bt pedmtem ppadnnch dokladech (nap. povinn okovn) naleznete na www.mzv.cz.lika set dolar. stnosti.MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 235'