b'EGYPT Popis destinaceZem faraonEgypt je zem, ve kter se snoub dvn historie dob faraon smodern civilizac. Moe je przran amsty temn azurov. Jeho barvy oivuj tisce druh rybek, korl, pod-mosk jeskyn avraky lod. Egypt neoplv pouze podmoskmi krsami. Uaruje ka-dho nvtvnka nejen tajemstvm obklopenmi pyramidami, ze kterch se doslova taj dech, ale ibohatou histori.E gypt je rjem pro kadho, kdomnostv pokrm. Pro ty, kte maj1000 LE. esk koruny nen mono si chce ut rozmanitou dovo- rdi maso, nabz zejmna rzn upra- vEgypt smnit.lenou se vm vudy! Koup- ven jehn askopov (nap. kebab). n apotpn vRudm moi, pra- Ze sladkost lze doporuit proslulouasov rozdlv poutn dobrodrustv, jzda nalahdku om ali, co je dezert zo- Oficilnm volnm dnem vtdnu je velbloudech atykolkch, plavbaBusta krlovnyk, mlka, hrozinek akokosu, atakptek. Banky maj zaveno vptek po Nilu ke starovkm chrmmbaklavu. Prav muslim m pit alko- asobotu. Ministerstva asttn institu-ahrobkm amnoho dalho na vsNefertiti holu zakzno. Velice oblben je ajce jsou uzaveny ve tvrtek avptek, ek vtto africko-asijsk zemi! Mistrovsk dlopodvan slstkem mty. ppadn vptek avsobotu. Prodejn Vhodoudestinacejeceloronstaroegyptskho umndoba je pevn od 10.00 do 24.00 sezna. Spousta lid pravideln slavMna hodin, sttn obchody ale mnohdy Vnoce aSilvestr vHurghad nebovytvoil kolem rokuMnou vEgypt je egyptsk libra (LE),zavraj ji kolem 21. hodiny, mezin-vMarsa Alam. Klienti se sem jezd1350p.n.l. socha Thutmose. ta se dl na 100 piastr (PT). 1 EURrodn supermarkety jsou asto ote-oht avykoupat ivlednu ano- = cca 19 LE, 1 USD = cca17LE, 1 LEveny celch 24 hodin.ru. Teploty vtomto obdob vyhovu- = cca 1,40 K. Doporuujeme vzt j zejmna sportovcm. Kdispozicisi ssebou dostatek hotovosti vEURCestovn pas, jsou nejen venkovn sportovit, alenebo USD, jeliko na tritch, vlet- vzum aokovnzpravidla tak fitness awellness cen- nch mstech alodch na Nilu se pla- Oban esk republiky potebu-tra, kulenk i ipky. Nkter hotelyt vhradn hotovost. Kreditn kartyj pro cestu do Egypta cestovn pas maj vnitn bazn. Senioi uvtaj vtakceptuje vtina hotel aobchod.sdobou platnosti nejmn 6 ms-klid apoas ideln kprochzkm. Institut povinn smny valut vEARc po nvratu zEgypta. Oban R neexistuje. Nedoporuuje se sm- mohou zskat vzum za poplatek e na penz na ernm trhu, vzhledemna mezinrodnch letitch vKhi-ednm jazykem je arabtina. Pra- kmonm postihm ze strany mst- e, Hurghad, Marsa Alam aSharm covnci ve sttnch institucch apod- nch orgn atak vzhledem kbez- El Sheikhu. Turistick vzum je na nikatel mluv anglicky. Rovn vt- penostnm rizikm. Finann pro- letiti vlepeno do pasu, je platn ina publikac je varabsko-anglickstedky je lep smovat vbankch,pro jeden vstup amaximln dlku mutaci. Okrajov se pouv fran- smnrnch amezinrodnch hote- pobytu jeden msc. Ovzum mohou couztina anmina. lech. Do Egypta lze dovet avyvetoban R tak podat na zastupi-jakoukoliv voln smnitelnou mnutelskm ad EAR vPraze, cena za Kuchyn vneomezenm mnostv, ale dovztvzum je vtomto ppad vy ne Egyptskkuchynzahrnujevelknebovyvztmetemaximlnpoplatek, kter zaplat turista po p-234 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'