b'KLUBOV DOVOLENCroco ClubKoncept klubov dovolen pro rodiny s dtmi,zbava pro dti a relax pro dospl.Croco Club je uniktn koncept klubov dovole-n pro rodiny sdtmi. Je uren pro dti od 4 do 12 let. Program Croco Clubu bhem dne stda-v kombinuje vtvarn asportovn aktivity. Dti mohou za ast vprogramu zskat zajmav dr-kyviz ne.esk animtor prokolen pro prci s dtmi Vybaven miniklub a zzem pro dti Speciln program uren dtemSportovn hry, soute a turnaje, hry v baznu Malovn na obliej a trika Vdomostn kvzy, odmny, drky MinidiskotkyNae klubov hotely jsou velmi peliv pro-ven po strnce kvality slueb aspluj vechna dleit kritria pro skvlou dovolenou. Kreativn prce Animan programy zde probhaj ve vybranchsmvytermnech a dnech, nkolikrt bhem vaeho pobytu.Croco ShopRadost SouteMNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 21'