b'Vlety KORFUPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE APOZNVEJTELodn vlet do Modr laguny snvtvou historickho msta Butrint,palc Mon Repos, kde se narodil princ Filip, zaazenho na seznam svtovch pam- manel anglick krlovny. Spolen prvn tek UNESCO. Vtto prohldce je zahrnutzastvka je na ostrov Antipaxos, kde lo obd, npoje se hrad zvl. Pstavn taxazakotv vzlivu Paradise na vykoupn se nen soust ceny aje splatn na mstvprzranm moi. Pot se pluje kmstu po pjezdu do Albnie. Cestovn dokladGaios, kter je zrove pstavem ostrova je nutn (sta obansk prkaz).Paxos. Je to mal, zelen ostrov pokryt olivovnky agrepy. Budete mt monost PaxosAntipaxos se naobdvat ve mst Gaios na Paxo-su, kde se nachz nkolik taveren. Plavba pokrauje dle na jih skrtkou zastvkou vkrsnch moskch jeskynch, jejich przran ist voda vs uchvt natolik, e nebudete moci ani hovoit. Vodn Park AqualandUijte si celodenn relaxan vlet, plavbu na lodi, kprotjmu behu eck pevninydo asn Modr laguny pobl ms-ta Sivota. Obd bude servrovn na lodi. Zastvky na vykoupn vModr lagun, Bella Vraka apot rozchod vParze.Albnsk dobrodrustvUijte si den pln zbavy ve vodnm parku, kter je pravm rjem pro dti idospl. Je zde vce ne 36rznch tobogan asklu-zavek, 15 bazn, vivka aspousta dalch Proijte fascinujc nvtvu sousedn Alb- Ostrovy Paxos aAntipaxos se nachze- atrakc, kter uin ze dne zde strvenho nie. Vyplut zpstavu vKerkye aplavbaj jin od Korfu ajsou znm svou jedi- nezapomenuteln zitek. Park se rozkld podl pobe Korfu aAlbnie, kter nab- nenou prodn krsou, przran istmna ploe 75 000 m2, nabz zdarma lehtka z krsn scenrie. Po pjezdu do Albniemoem atradinm charakterem. Vyplujeteaslunenky, pevlkrny, sprchy, obers-ek lo vpstavu Saranda, kde budetezpstavu vKerkye. Nkte si vychutnajtven, obchody avelkou parkovac plochu. mt voln as na vlastn objevovn neboasn pohled na star msto adv bent- Zkuen zchrani dohlej na bezpenost monost zastnit se okrun prohldkysk pevnosti, na poloostrov Kanoni ananvtvnk. MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 227'