b'Vlety KEFALONIEPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE APOZNVEJTEOkruh ostrovemmezi nejnavtvovanj anejznmjpenziony stradin gastronomi ana celm ple ostrova, dokonce se ad imezi nej- ostrov panuje pohodov eck atmosf-krsnj ple svta. Bl kamnky zdl- ra. Po prohldce msta Vathy nsleduje ky psob jako jemn psek amoe hrajepejezd do tradin vesniky Kioni. Ces-nkolika odstny modr. Pl je obklopenatou bude zastvka pmo umalebn pl-mohutnmi tesy, kter jsou na vrcholcche, kde bude as na koupn aopalovn. porostl bujnou vegetac. Pokraujeme doPo pjezdu do romantick vesniky Kioni pmosk azrove pstavn vesniky Agiansleduje obd. Pokraujete do vesniky Efimia, kde si vnkter zmstnch restau- Stavros, kter le vsevern sti ostrova. rac podl pobe dte obd, pi ktermZde ochutnte tradin medovou sladkost, si mete vychutnat pohled na blzk ost- rovani. Cestou zpt do Pisaeta budete mt rov Ithaka. Po obd nsleduje pejezd naprostor kodpoinku akpozorovn mstn vchodn pobe ostrova. Onezapome- neposkvrnn prody. Po pjezdu nsle-nuteln zitek se postar plavba lokouduje cesta trajektem zpt do Kefalonie.vprzran irch vodch jezera Melissani, kter obklopuj masivn skaliska. NsledujeLodn vlet Relax Cruisenvtva nejvznamnjho anejvtho kltera, sv. Gerasimapatrona ostro-va. Klter se nachz vdol vna Robola. Vlet zakonte nvtvou mstnho vina-stv (vroba vna + ochutnvka).Ostrov IthakaCelodenn vlet zahjte vhlavnm ms-t Argostoli/Lixouri. Bhem cel plavby se ovs postar perfektn sehran aener-gick lodn posdka. Venkovn prostory lodi umouj relax aopalovn, naopak vnitn prostory zajiuj stinn odpoinek. Rovn je zde kdispozici bar, kde mete Celodenn vlet po ostrov zahjte vran- Vae celodenn dobrodrustv zahjtezakoupit npoje alehk snack. Poplujete nch hodinch. Cesta zane bu vhlav- vmalebnm pstavu msteka Sami. Tra- kolem nejromantitjho msta ostro-nm mst ostrova, Argostoli, nebo vms- jektem se pesunete na ostrov Ithaka, navamajku Fanari. Nsleduje zastvka tekuLixouri.Nkolikkilometrjinmsto zvan Pisaeto. Pot nsleduje pesunuple White rocks neboli oblasti zvan od Argostoli se nachz hrad sv. Ji (St.do hlavnho msta apstavu Ithaka, jeeck Karibik, zde bude prostor kplav-George). Do dnen doby se zpevnos- je znm tak jako Vathy. Cestou me- n, opalovn afotografovn (cca 1,5hod). ti dochovaly spe ruiny. Toto starobylte obdivovat krsnou produ. Po pjezduNsleduje plavba kostrvku Vardiani, co opevnn pat mezi nejnavtvovanjdo Vathy bude prostor na prochzku poje pilehl ostrov Kefalonie, kter je typic-msta na ostrov, ajeliko se nachz namst. Mete zde vidt sochu Odyssea,k panenskou prodou andhern pr-kopci, tak si odtud mete vychutnat neza- navtvit mstsk archeologick muzeumzranou vodou. Zde lo zakotv abudete si pomenuteln vhledy do okol. Pokraovatnebo posedt ulku kvy. Ostrov Ithakamoci ut odpoledne pln slunce avodnch budete podl pobe, kde se vm naskyt- je slavn pedevm dky Homrov eposuradovnek. Nebude chybt ani barbecue na ne pekrsn pohled na Kefalonsk zliv.okrli Odysseovi, hrdinovi zTrjsk vlky.pli, servrovat se bude eck salt, sou-Dal zastvkou je nejvce fotografova- Nyn zde nenajdete dn peplnn turis- vlaki, pita chlb, tzatziky aovoce. Vlet je n pl ostrova, Myrtos. Bezesporu pat- tick letoviska, ale pedevm mal rodinnzakonen prodnm SPA/wellnessem.MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 179'