b'MULTIGENERANDOVOLENRodina je zklad, ale nkdy je tk cestovatna dovolenou spolen, protoe kad zns m jin poteby. My vak poteby nap vemi generacemi znme. Proto jsme se rozhodli vm vbr usnadnit apipravit pro vs uniktn nabdku multigeneranch hotel. Hotely oznaen ikonou Multigeneran dovolen jsou hotely, kter zajist, e a vm je 5, nebo 70 let, vdycky dostanete to, co hledte, ani byste si navzjem pekeli. 16 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'