b'ZakynthosPrzran, ist atepl moe, kter z nkolika modrmi odstny, dv tomuto ostrovu kouzelnou atmosfru. Projdte se olivov-mi acitrusovmi hji, objevte ndhern prodn scenrie anasaj-te vni tohoto krsnho mytologickho msta. Zakynthos, kter Bentan nazvali Kvtinou vchodu, je nejjinjm asouasn tetm nejvtm ostrovem Jnskho souostrov. P at knejzelenjm mstmmon pstup je prv lod. Ndher- do moe. Mete si tak pronajmout ecka, ato dky vym celo- n pohledy se vm odkryj pi zpadulehtka aslunenky. ZLaganasu lze ronm srkm. Le 16 km odslunceod majku Keri. podniknout vlet do hlavnho msta poloostrova Pelopons. mstnm autobusem, kter jezd nko-Dky svm klimatickm podmnkmZakynthos likrt denn. Hlavn tda letoviska je amlkmu moi je Zakynthos ide- Ostrov kvthlavn msto oblbenm mstem nonho ivota ln pro dovolenou ismalmi dt- Hlavn msto (apstav), kter mazbavy. Nachz se zde ada bar, mi. Geologick zmny zpsobenZakynthosu je u dlouhkolem 12 000obyvatel, se rozkldklub, diskotk asamozejm tak vdvnch dobch zemtesenmistaletdky bohat flena svazch kopc pod zbytky bent- spousta nkupnch monost. Pesto mly za nsledek to, e je ostrovpezdvno Ostrov vn,sk pevnosti Kastro. Znich je as- vm nabzme ubytovn na klidnch zvelk sti zalesnn ahornat.Ostrov kvt nebo takn panoramatick pohled na celmstech, odkud to nen nikam daleko Zpadn pobe je tvoeno vysok- Kvtinavchodu.Zakynthos aokoln moe. Pvod- ani do centra, ani na pl.mi skalnmi tesy, malebnmi zto- n mlo hlavn msto destky kos-kami, ostrvky ajeskynmi. Nej- tel abentskch dom, ale kvli Planos/Tsiliviletoviska Planos znmj znich jsou Modr jeskynzemtesen se jich dochovala jenaTsilivi se nachzej na vchod-na severnm mysu Skinari. Je vnichhrstka. Knejzajmavjm kostelmnm pobe, cca 5 km od msta ziv modr voda, jakoby fosfores- pat Agios Nikolaos aAgios Dioni- Zakynthos. Jsou to pjemn stedis-kujc avychzejc odnkud zhloubisios. Budovy adomky maj charak- ka, je pat kfavoritm mezi klien-moe. Ujihovchodnho cpu ostro- teristickou okrovou barvu alodiety. Je zde krsn dlouh psit pl va je nejvt hloubka moe vcelmsbentskmi oblouky. Nenechte sise irokou nabdkou vodnch spor-Stedomo tzv. Inoussk propad- ujt prochzku pstavn ulic nebot ase sprchami. Vcentru nalezne-lina (4 500 m). Na vchodnm pobe- obchodnm centrem smalebnmite adu obchdk, taveren, kavrense vm naopak otevr ndhernarkdami aurit navtivte muze- abar, kter lkaj kveernmu pose-pohled na nekonen olivov acit- um se sbrkami byzantskho mal- zen azbav. Je zde tak lkrna, rusov hje, rodn niny, kter jsoustv. Nejrunj ivot objevte zejminternetov kavrna abankomat.lemovny psitmi plemi. Na jihuna nmst sv.Marka. Naopak pem-se rozkldaj ple ztoky Laganas,tat vklidu mete vmalch tichch Argassije povaovno za nejze-kter lkaj nejen turisty, ale imoskulikch, lemovanch starmi domylenj msto ostrova. Ple jsou zde elvy Caretta-Caretta. Pi nvtvse zahrdkami plnmi jasmn. men azk avstup do moe je ps-Zakynthosu by zajist nemla btit. Argassi se nachz 3 km od hlav-opomenuta ndhern prodn sce- Letoviska nho msta. Letovisko se vyznauje nriepl Navagio. Ped vce ne Laganasnejvt anejrunj leto- tradinm eckm vzhledem azpat ticeti lety zde ztroskotala paerckvisko najdete na jihovchod ostro- hory Skopos na nj shl ruina star-lo vezouc cigarety. Pbojem bylava, uptikilometrov ple sjem- ho kltera. Na hlavn td se nachz vrena na toto msto, kam jedinnm pskem apozvolnm vstupemdiskotky, restaurace abary.134 INFORMACE|CENY|ROZEN FOTOGALERIE|VIDEA|SLEDUJTE NS NA'