b'Vlety KRTAPopisy vlet jsou pouze informan anezvazn. Bli info ojejich programu obdrte vdestinaci. Vlety jsou organizovny pi naplnn minimlnho potu zjemc (konkrtn poty budou upesnny vdestinaci).Vlety Vce na www.blue-style.czCESTUJTE APOZNVEJTESantorini ostrov ve Stedozemnm moi se Chri- ven vroce 1 700 p. n. l. vmalebnm do-ssi li svou exotickou krsou. Tetinul, pouhch 5 km od msta Heraklion. jeho necelch 10 km2 pokrv cedro- Soust prohldky je prochzka zkmi v les, jeden zposlednch svho druhuchodbami labyrintu, kde se podle staro-vcel Evrop. Ostrov nen osdlen apatvkch mt prochzel straliv Mino-kchrnnm prodnm rezervacm ec- taurus. Nsleduje prohldka aodpoinek ka. Azurov modr moe, ndhern pl,vhlavnm mst Heraklion, kter je zro-nepebern mnostv mul avzcn kvtyve jednm znejzajmavjch mst ostro-vytvej exotickou atmosfru tto asnva. Vlet zakonte nvtvou Archeolo-lokality. Tud nevhejte anavtivte tentogickho muzea. Cena vletu nezahrnuje mal pozemsk rj, na kter budete dlouhovstupn cca 15 EUR na osobu.Vydejte se na vletn plavbu, jejm clemsnostalgi vzpomnat.je uniktn pohdkov ostrov Santorini. Plavba zpstavu vHeraklionu trv ccaSpinalongaAgios Nikolaos2,5 hodiny rychlou lod. Magick ostrov je jeden znejmalebnjch ve Stedozem-nm moi ajeho divok krsa neme bt srovnvna sdnm jinm eckm ost-rovem. Pi nvtv ostrova vs uchvt nesrovnateln kontrastytmav sope-n tesy, vhled na nekonen modr moe, bl domky akostelky smodrmi kupolemi. Po pjezdu na Santorini na vsGramvousa aztoka Balosbude ekat autobus anavtvte msteka Fira, Oia aKamri. Veer poplujete zpt naJeden znejoblbenjch lodnch vlet Krtu. Vcen vletu je zahrnuta prohldkavs zavede na ostrov Kalidonia/Spinalon-ostrova, vstupy nejsou zahrnuty. ga. Cestou do pstavu Elounda pojedete okolo starch vtrnch mln, a do do-Ostrov Chrissi l obklopenho horami. Vrmci pjemn plavby vs lo zaveze na pilehl ostr-vek Spinalonga se stejnojmennou pev-nost. Tato bentsk pevnost ze 16. stolet dominuje celmu ostrovu azabr tm celou jeho plochu. Vpoledne si vychut- Celodenn vlet na divukrsn aneoby-nte barbecue piknik. Pi plavb zpt sedlen, dve pirtsk ostrov Gramvousa. zastavte vmsteku Agios Nikolaos, kte- Zde si mete vyjt na bentskou pevnost r je povaovno za nejhez na vchod- spekrsnm vhledem do okol nebo nm pobe. Bhem vletu budete mtse vykoupat vtyrkysovm moi. Ostrov monost vykoupat se vnkter zmnohapat knejkrsnjm mstm sprzra-Opoutme severn pobe Krty apesztok zlivu. Cena vletu zahrnuje barbe- nou vodou, kde mete pozorovat pod-vos ps, jak se tak k neju sticue piknik, nezahrnuje vstupn cca 8 EURmosk svt. Ze zpadnho pobe lze ostrova, se dostvme kmstu Ierapetra,na osobu. na vlastn oi vidt, jak tato st ostrova nejjinjmu mstu evropskho kontinen- vyvstv zmoe, zatmco vchodn st se tu. Msto pro svou krsu dostalo pezdvkuKnossos potp. Druh zastvka je vztoce Balos. princezna jinho pobe. Po chvli volnaaarcheologick muzeum Pesvdte se ivy okrse tto civilizac odplouvme lod vstc exotice. Bhem vletu budete mt pleitost objevitnedoten ztoky, kter pat knejfotogra-Jen 8 nmonch mil od Ierapetry, vpr- skryt tajemstv starovkch mt apoznatfovanjm mstm na Krt! Vcen vletu zranch vodch Libyjskho moe, sekulturu minojsk civilizace. Navtvte palcje zahrnut lehk barbecue obd na lodi.nachz ostrvek Chrissi. Od ostatnchKnossos, sdlo krle Minoa, kter byl posta- \x08 MNOHO DALCH HOTEL NA www.blue-style.cz 113'