V souvislosti s nedělním zemětřesením o síle 5,8 Richterovy škály, které zasáhlo jihozápadní část Turecka, a částečně řecký ostrov Rhodos sdělujeme, že všichni naši klienti na Rhodosu jsou v naprostém pořádku, většina z nich tuto událost ani nezaznamenala a život na ostrově a dovolené klientů probíhají zcela normálně, bez sebemenších omezení. V zasažené části Turecka naše CK žádné klienty nemá. 

V PRAZE 11. 6. 2012

Ck Blue Style

Soubory ke stažení

Informace k zeměstřesení v Turecku a na ostrově Rhodos (36.77 kB)

Oznámení o změně právní formy

Příslušnými orgány byla schválena změna právní formy Blue Style s.r.o., IČ 256 09 688, se sídlem Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00, a to ze společnosti s ručením omezeným na komanditní společnost, když změna je účinná k 1.11.2013.

Od 1.11.2013 bude společnost v obchodních vztazích vystupovat pod obchodní firmou Blue Style k.s., kdy bude zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložka 76256. Sídlo společnosti, IČ, ani DIČ se nemění. Změna právní formy nemá jakkoli vliv na závazky společnosti.

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!