Cestovní kancelář Blue Style s.r.o. uzavřela smlouvu o letecké přepravě se společností Travel Service a.s.

CK Blue Style informuje:

Letecká společnost Holidays Czech Airlines a.s., se kterou měl Blue Style s.r.o. uzavřenou smlouvu na zajištění charterových letů na letní sezonu 2013, ukončuje z rozhodnutí Vlády České republiky ke dni 30.4.2013 svojí činnost v charterové přepravě.

Vzhledem k této skutečnosti jsme provedli odbornou analýzu relevantního trhu, abychom zajistili pro naše zákazníky služby té nejvyšší kvality.

Dne 26.3.2013 jsme proto uzavřeli Smlouvu o zajištění charterových letů na letní sezonu 2013 se společností Travel Service a.s.

Pevně věříme, že naši zákazníci budou se službami našeho nového partnera spokojeni a společně budeme nadále akcentovat maximální úroveň poskytovaných služeb.

V Praze dne 27.3.2013

CK Blue Style s.r.o.

Soubory ke stažení

CK Blue Style uzavřela smlouvu s Travel Service (174.21 kB)

Oznámení o změně právní formy

Příslušnými orgány byla schválena změna právní formy Blue Style s.r.o., IČ 256 09 688, se sídlem Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00, a to ze společnosti s ručením omezeným na komanditní společnost, když změna je účinná k 1.11.2013.

Od 1.11.2013 bude společnost v obchodních vztazích vystupovat pod obchodní firmou Blue Style k.s., kdy bude zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložka 76256. Sídlo společnosti, IČ, ani DIČ se nemění. Změna právní formy nemá jakkoli vliv na závazky společnosti.

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!