Zákazník, který si zakoupí do 31.10.2016 zájezd do Egypta s odlety v období 1.11.2016 – 30.4.2017 a/nebo si zakoupí zájezd z nabídky Léto 2017 do 30.4.2017 s odlety v období 1.5.2017 – 31.10.2017 a současně si v den uzavření smlouvy o zájezdu zakoupí připojištění BlueComfort (pro všechny cestující uvedené na smlouvě), získává zdarma výhodu: Možnost změny smlouvy o zájezdu do 7 dnů před plánovaným zahájením zájezdu včetně. Tato možnost změny se vztahuje na změnu termínu, ubytovací kapacity nebo cílové destinace, přičemž musí být zachována kategorie ubytovacího zařízení, typ ubytování a stravování, počet cestujících a délka zájezdu, to vše na základě nabídky ze strany Blue Style reflektující požadavek změny poptávané zákazníkem. Zároveň cena zájezdu dle změněné smlouvy o zájezdu musí být v minimálně stejné výši jako cena dle původní smlouvy. Výhoda zdarma nemá vliv na povinnost zákazníka doplatit rozdíl v ceně za zájezd dle původně sjednané smlouvy o zájezdu a dle změněné smlouvy o zájezdu. Blue Style učiní zákazníkovi nabídku na zákazníkem poptávanou změnu, pokud to umožní dostupnost ubytovací i letové kapacity. Změnu smlouvy lze provést pouze na základě písemné žádosti zákazníka doručené Blue Style nejpozději do 7 dnů před plánovaným zahájením zájezdu včetně, když tato písemná žádost musí být doručena následujícím způsobem: osobně na pobočku Blue Style nebo proviznímu prodejci Blue Style nebo poštou na centrálu Blue Style na adresu: Praha 8, Karolinská 1, PSČ 186 00 nebo emailem na emailovou adresu: zmenyzdarma@blue-style.cz. Bude-li cena dle změněné smlouvy o zájezdu vyšší než cena dle smlouvy o zájezdu původní, je zákazník povinen doplatek ceny dle změněné smlouvy o zájezdu uhradit v termínech dle odst. 5.2. VSP a v případě změny smlouvy v době kratší než 45 dní před uskutečněním zájezdu v termínu dle odst. 5.4. VSP. V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu změněné dle tohoto odstavce VSP je účtováno odstupné dle odst. 6.2. VSP z ceny dle změněné smlouvy o zájezdu. Výhodu Možnost změny smlouvy o zájezdu zdarma nelze využít v případě Eurovíkendů a Exotiky a dalších vybraných destinací a produktů (více informací o nabídce změna smlouvy o zájezdu do 7 dnů zdarma naleznete na www.blue-style.cz). Možnost změny smlouvy zdarma dle výše uvedených podmínek lze využít pouze jedenkrát na smlouvu o zájezdu. V případě další změny smlouvy o zájezdu je postupováno dle bodu 7.1., 7.2 VSP. Podmínkou uvedené změny je písemná akceptace nabídky Blue Style na požadovanou změnu ze strany zákazníka. Výhoda Možnost změny smlouvy o zájezdu zdarma se vztahuje na zájezdy zakoupené z katalogů Zima 2016/17 a /nebo Léto 2017, nebude-li ze strany Blue Style uvedeno písemně jinak.

Vaše vyladěná dovolená u moře s CK Blue Style!