Maroko

Maroko je krásná, přívětivá a fascinující země, křižovatka kultur se silným vlivem Evropy.Vše o Maroku

Dovolená v Maroku - vše co potřebujete vědět

Maroko je krásná, přívětivá a fascinující země, křižovatka kultur se silným vlivem Evropy. Dovolená v Maroku nabízí odpočinek u moře, památky, poušť, zasněžené hory, nezapomenutelnou kuchyni a mnoho dalšího. Pojeďte s námi - nabízíme pobytové i poznávací zájezdy do Maroka. V Agadiru si můžete zahrát na 4 světových golfových hřištích.

Maroko mapaMaroko

Maroko patří k nejkrásnějším, nejpřívětivějším a nejotevřenějším zemím arabského světa. Navzájem se zde proplétají tři kultury – evropská, africká a arabská. Pozoruhodná země plná barev, prosycená vůní místní vynikající kuchyně, vás uchvátí natolik, že návrat do ní bude pro vás samozřejmostí. Maroko je zemí, která vás přijme vždy s otevřenou náručí.

Marocké království s mottem „Bůh, vlast a král“ je zemí mnoha barev, tisíce vůní, chutí a zvuků, které se nedají přenést slovy, fotografiemi ani dokumentem, musí se osobně zažít. Maroko, nejzápadnější stát na severu Afriky, je jedním z mála míst, která si zatím uchovávají svůj nezaměnitelný půvab pouštní země, propletené silnými arabskými vlivy, islámem a evropskou kulturou. Najdete zde starobylá královská města, kouzelné bazary, nejstarší univerzitu na světě, ojedinělé pouštní scenérie (obývané původními berberskými kmeny), středomořské pobřeží, Atlantský oceán a čtyři horská pásma se zasněženými vrcholky Vysokého Atlasu. Maroko od Evropy dělí široký Gibraltarský průliv. Původními obyvateli Maroka jsou Berbeři, pocházející ze saharských plání. Jsou to velmi živí, činorodí lidé, odlišní od zbytku arabského obyvatelstva. Stejně jako zbytek obyvatel Maroka i oni jsou velmi přívětiví a ochotní.

Řeč

MarokoÚředním jazykem je arabština. Francouzština je nejfrekventovanějším obchodním jazykem. Jednání v arabském jazyce, nebo jeho alespoň částečná znalost, jsou velice ceněny. Maročané často mluví směsí francouzštiny a arabštiny. Nově je do škol zaváděna berberština, protože cca 25 % obyvatelstva mluví pouze některým z berberských dialektů. V roce 2011 se berberština stala druhým oficiálním jazykem země vedle arabštiny.

Měna

1 dirham (MAD) = 100 centimů, v některých mezinárodních hotelech jsou akceptovány volně směnitelné měny, především EUR a USD.

Časový rozdíl

-2 hod v době zimního času
-1 hod v době letního času

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

Na většině míst je v zásuvce napětí 220 V. Přesto se může stát, že v některých odlehlých částech země může být napětí 110 V. Tamní zásuvky jsou kompatibilní s našimi.

Cestovní pas, vízum

Držitelé cestovních pasů České republiky nepotřebují ke vstupu do Maroka vízum pro pobyt nepřesahující 90 dnů. Ke vstupu do Maroka musí být občan ČR vybaven cestovním pasem s platností nejméně 3 měsíců od vstupu na marocké území. Před cestou doporučujeme ověřit u Marockého velvyslanectví v Praze, zda se podmínky pro cestování nezměnily.

MarokoCelní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Marocké celní orgány mají právo ověřit u přijíždějících turistů jejich finanční zajištění pro pobyt v Maroku a pro vycestování ze země. Za minimální částku se zpravidla považuje 20 USD na osobu a den. Marocké celní předpisy dovolují bezcelní dovoz oblečení a předmětů osobní potřeby. Omezení se však vztahují především na tabák (max. 200 g zpracovaného tabáku), alkohol (1 lahev vína, max. 1 l), ostatní alkoholické nápoje (1 lahev, max. 1 l), parfémy (1 balení parfému, max. 150 ml) a toaletní vody (1 balení, max. 250 ml). Druh léku a množství musí odpovídat předepsané osobní potřebě, v případě zvláštních druhů je doporučeno mít potvrzení od lékaře (v anglickém či francouzském jazyce). Dovoz některých předmětů a látek je zcela zakázán, např. zbraně a střelivo, omamné a psychotropní látky, dokonce i některé druhy zvířat.

Při odjezdu z Maroka

Vývoz deviz ve formě bankovek, jejichž hodnota by při výměně přesahovala 100 000 MAD, je třeba nahlásit na celní správě při výstupu ze země. Vývoz místní měny je povolen jen do výše 1 000 MAD. Zákaz platí pro vývoz fauny a flóry. Omezen je též vývoz zkamenělin (či ozdobných nerostů a hornin) – bezcelně lze vyvézt maximálně 10 ks.

 

Děti zdarma; slevy 21% dosp. osoby. Vaše dovolená, naše moře destinací.