Maroko

Maroko je krásná, přívětivá a fascinující země, křižovatka kultur se silným vlivem Evropy.Vše o Maroku

Dovolená v Maroku - vše co potřebujete vědět

Maroko je krásná, přívětivá a fascinující země, křižovatka kultur se silným vlivem Evropy. Dovolená v Maroku nabízí odpočinek u moře, památky, poušť, zasněžené hory, nezapomenutelnou kuchyni a mnoho dalšího. Pojeďte s námi - nabízíme pobytové i poznávací zájezdy do Maroka. V Agadiru si můžete zahrát na 4 světových golfových hřištích.

Maroko mapaMaroko

Maroko patří k nejkrásnějším, nejpřívětivějším a nejotevřenějším zemím arabského světa. Je skvostem zdejší kultury, kde se proplétá kultura evropského, afrického a arabského světa. Pozoruhodná země plná barev,  prosycená vůní místní vynikající kuchyně vás uchvátí natolik, že návrat do této kouzelné země bude pro vás samozřejmostí. Maroko je země, která vás přijme vždy s otevřenou náručí.

Marocké království s mottem „Bůh, vlast a král“ je země mnoha barev, tisíce vůní, chutí a zvuků, které se nedají přenést slovy, fotografiemi ani dokumentem, musí se osobně zažít. Maroko, nejzápadnější země na severu  Afriky, je jedno z mála míst, které si zatím uchovává svůj nezaměnitelný půvab pouštní země, propletené silnými arabskými vlivy, islámem a evropskou kulturou. Najdete zde starobylá královská města, kouzelné bazary, nejstarší univerzitu na světě, ojedinělé pouštní scenérie (obývané původními berberskými kmeny), středomořské pobřeží, Atlantský oceán a čtyři horská pásma se zasněženými vrcholky Vysokého Atlasu. Maroko od Evropy dělí široký Gibraltarský průliv. Původními obyvateli Maroka jsou Berbeři, pocházející ze saharských plání. Jsou to velmi živí, činorodí lidé, odlišní od zbytku arabského obyvatelstva. Stejně jako zbytek obyvatel Maroka i oni jsou velmi přívětiví a ochotní.

Řeč

MarokoÚředním jazykem je arabština. Francouzština je nejfrekventovanějším obchodním jazykem. Jednání v arabském jazyce, nebo jeho alespoň částečná znalost, jsou velice ceněny. Maročané často mluví směsí francouzštiny a arabštiny. Nově je do škol zaváděna berberština, protože cca 25 % obyvatelstva mluví pouze některým z berberských dialektů. V roce 2011 se berberština stala druhým oficiálním jazykem země vedle arabštiny.

Měna

1 dirham (MAD) = 100 centimů, v některých mezinárodních hotelech jsou akceptovány volně směnitelné měny, především EUR a USD.

Cestovní pas, vízum

Držitelé cestovních pasů České republiky nepotřebují ke vstupu do Maroka vízum pro pobyt nepřesahující 90 dnů. Ke vstupu do Maroka musí být občan ČR vybaven cestovním pasem s platností nejméně 3 měsíců od vstupu na marocké území. Před cestou doporučujeme ověřit u Marockého velvyslanectví v Praze, zda se podmínky pro při cestování nezměnily.

MarokoCelní a devizové předpisy

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Marocké celní orgány mají právo ověřit u přijíždějících turistů jejich finanční zajištění pro pobyt v Maroku a pro vycestování ze země. Za minimální částku se zpravidla považuje 20 USD na osobu a den. Marocké celní předpisy dovolují bezcelní dovoz oblečení a předmětů osobní potřeby. Omezení se však vztahují především na tabák (max. 200 g zpracovaného tabáku), alkohol (1 lahev vína (max. 1 l), 1 lahev ostatních alkoholických nápojů (max. 1 l), parfémy (1 balení parfému max. 150 ml) a 1 balení toaletní vody (max. 250 ml). Druh léku a množství musí odpovídat předepsané osobní potřebě, a v případě zvláštních druhů je doporučeno mít potvrzení od lékaře (v anglickém či francouzském jazyce). Dovoz některých předmětů a látek je zcela zakázán, např. zbraně a střelivo, omamné a psychotropní látky, dokonce i některé druhy zvířat.

Při odjezdu z Maroka

Vývoz deviz ve formě bankovek, jejichž hodnota by při výměně přesahovala 100 000 MAD, je třeba nahlásit na celní správě při výstupu ze země. Vývoz místní měny je povolen jen do výše 1 000 MAD. Zákaz platí pro vývoz fauny a flóry. Omezen je též vývoz zkamenělin (či ozdobných nerostů a hornin) – bezcelně lze vyvézt maximálně 10 ks.

 

Vyberte si ze skvělých lástů k moři!